Výzva č.57 – II.

Problémy s přihlášením k účtu na výuce jazyků
Zdá se, že Firefox má na některých počítačích problémy s přihlášení. Zkuste použít jiný prohlížeč. V každém PC s Windows je Internet Explorer (ve win10 nahrazen Edge). Případně využijte prohlížeč Opera (Google Chrome jen, když jej již v PC máte, je považován za „děravý“).

Vymazání cache prohlížeče
Prohlížeče mnoho dat ukládají do cache (dočasné paměti), kterou ovšem při ukončení nevyprázdní. Následkem toho se např. neobnoví vzhled stránky, neprojeví změny, prohlížeč si „myslí“, že je stále „někam“ připojen atd…
Promazání „keše“ obvykle také prohlížeč zrychlí.
Zaplnění paměti lze napravit. Stiskněte a držte Shift+Ctrl a klepněte na Delete. Objeví se nabídka vymazání údajů o prohlížení. Lze vybrat, co chcete odstranit.
POZOR! Pokud spoléháte na to, že v prohlížeči začnete psát adresu a on vám nabídne dokončení, protože ji má v paměti (to samé platí o údajích z textových polích  – např. vaše mailová adresa) aj., tak NEODSTRAŇUJTE data , která jsou na obrázcích označena červeným kolečkem.
Ukládáte hesla? Nemažte ani je! (Upřímně – ukládat hesla v prohlížeči, to není dobré řešení…)
Jestli nevíte, o čem je vlastně řeč, tak tento návod NEPOUŽÍVEJTE!
Nemůžete nic „rozbít“, ale ztratit nějaké informace, údaje.
!!!Vše děláte na vlastní nebezpečí!!!

Prohlížeč Firefox

Prohlížeč Internet Explorer

Prohlížeč Opera

Další články na webu