Dotazník pro rodiče (IX. 2020)

Od 24. 9. 2020 vyplněno POUZE za 42 žáků.
Žádáme rodiče o vyplnění níže uvedeného dotazníku, aby škola získala přehled o HW vybavenosti a připojení k Internetu. Vyplňte do 1. 10. 2020. Děkujeme.
Zároveň rodiče upozorňujeme, že podle poslední novelizace školského zákona je distanční výuka pro žáky ZŠ povinná.
(Totéž se týká dětí z MŠ, které absolvují povinné předškolní vzdělávání.)


Další články na webu