Přijímací zkoušky 2019

Termíny testů státních přijímacích zkoušek na SŠ
První řádný termín – čtyřleté obory 12. dubna 2019
První řádný termín – šestileté a osmileté obory 16. dubna 2019
Druhý řádný termín – čtyřleté obory 15. dubna 2019
Druhý řádný termín – šestileté a osmileté obory 17. dubna 2019
První náhradní termín 13. května 2019
Druhý náhradní termín 14. května 2019

Další články na webu